21 december 2015

welkom

Op deze site vindt u informatie over de stamboek Texelaarfokkers bij u in de buurt.

NTS afdeling Zuid-Holland/Utrecht staat bekend om de fokkerij van goede gebruiksschapen. Er is veel aandacht voor lammerproductie en groeisnelheid in onze vereniging. Om deze economische eigenschappen van de Texelaar verder te verbeteren worden rammen gebruikt met zeer goede vruchtbaarheid en wordt veel meegedaan aan het weegprogramma. Als u graag best bespierde lammeren fokt die vlot groeien en daarnaast graag ooilammeren aanhoudt met goede moedereigenschappen dan kunt u bij onze leden goed terecht.

Natuurlijk kunt u bij onze fokkers ook terecht voor een prachtige exterieurram. Er zijn binnen onze provincies veel dieren aanwezig die een goede functionaliteit combineren met een mooi exterieur. Op fokdagen in het hele land zijn regelmatig dieren uit Zuid-Holland en Utrecht aanwezig, zodat u zich een beeld kunt vormen van de kwaliteit.

Om het u makkelijk te maken eens contact op te nemen met een fokker bij u in de buurt, vindt u hiernaast onder 'pagina's' de ledenlijst van alle Texelaarfokkers uit provincie Utrecht en Zuid-Holland. Ook is er diavoorstelling met ingezonden foto's door onze leden te bekijken.  

17 mei 2009

Project Vleeslamkwaliteit

In 2009 is het Texelaar stamboek begonnen aan een programma om de vleeslamkwaliteit te verbeteren. Texelaars zijn natuurlijk al vleesdieren bij uitstek, maar onderling zijn er behoorlijke verschillen meetbaar in de bevleesheid van de karkassen en de snelheid waarmee de lammeren naar het slachtgewicht groeien. Deze verschillen vertalen zich in de economische waarde van de dieren. Betere karkassen leveren goed geld op en snelle groei drukt de kosten.

Uitgangspunt is om bespiering en groei van de lammeren objectief te meten door ze te wegen en te scannen op een leeftijd van ongeveer 135 dagen. Vervolgens worden de resultaten verwerkt tot een selectie-index die duidelijk laat zien of het dier hoger of lager scoort dan gemiddeld in Nederland. Verschillende leden uit Utrecht en Zuid-Holland hebben meegedaan en de lijst van september 2011 is bekend.