17 mei 2009

Project Vleeslamkwaliteit

In 2009 is het Texelaar stamboek begonnen aan een programma om de vleeslamkwaliteit te verbeteren. Texelaars zijn natuurlijk al vleesdieren bij uitstek, maar onderling zijn er behoorlijke verschillen meetbaar in de bevleesheid van de karkassen en de snelheid waarmee de lammeren naar het slachtgewicht groeien. Deze verschillen vertalen zich in de economische waarde van de dieren. Betere karkassen leveren goed geld op en snelle groei drukt de kosten.

Uitgangspunt is om bespiering en groei van de lammeren objectief te meten door ze te wegen en te scannen op een leeftijd van ongeveer 135 dagen. Vervolgens worden de resultaten verwerkt tot een selectie-index die duidelijk laat zien of het dier hoger of lager scoort dan gemiddeld in Nederland. Verschillende leden uit Utrecht en Zuid-Holland hebben meegedaan en de lijst van september 2011 is bekend.